Arbetsutskottet

Arbetsutskottet förbereder ärenden till kommunstyrelsen och hanterar verksamhet som givits i uppdrag av kommunstyrelsen. Vidare hanterar arbetsutskottet även frågor inom barn- och utbildningsverksamheten som inte är myndighetsbeslut.

Ledamöter

Ordförande: Britt-Marie Johansson (S)
1:e vice ordförande: Johan Birath (S)
2:e vice ordförande: Stefan Andersson (M)

Helena Stålhandske (S)
Ian Jamieson (C)

Ersättare

Claes Sjökvist (S)
Arne Karlsson (S)
Lars-Bertil Oscarsson (S)
Åke Karlsson (M)
Therese Leufvén (C)