Valnämnden

Verksamhetsområde

Valnämnden har till uppgift att genomföra allmänna val och folkomröstningar i Boxholms kommun.

Det finns fyra allmänna val:

  • Riksdagen
  • Landstingsfullmäktige
  • Kommunfullmäktige
  • Europaparlamentet

Ledamöter

Per-Gunnar Sundgren (S), ordförande
Åke Karlsson (M), vice ordförande

Margret Andersson (S)
Bernt Svensson (S)
Solveig Agnevik (C)

Ersättare
Kjell-Åke Trygg (S)
Inger Gustafsson (S)
Gunnar Malgeryd (C)
Birgitta Carlsson (M)
Gun Nilsson (S)

Mer information

Ordinarie val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år. Val till Europaparlamentet hålls i maj eller juni vart femte år. Valen hålls alltid på en söndag.

Förutom nationella folkomröstningar och folkomröstningar i landsting kan dessa även hållas i en kommun. Kommunala folkomröstningar är alltid rådgivande och det är kommunen som beslutar om en folkomröstning ska hållas i kommunen.

Valmyndigheten, kontakt.