Social- och myndighetsnämnden

Social- och myndighetsnämnden hanterar myndighetsbeslut inom äldreomsorg, behandling och omsorg, individ- och familjeomsorg samt barn- och utbildningsverksamheten (Ekonomi, mål samt verksamhetsfrågor rörande exempelvis förändringar av befintlig verksamhet eller ny verksamhet, hanteras av kommunstyrelsen).

Ledamöter

Sören Norrby (M), ordförande
Annsofie Ramevik (S), 1:e vice ordförande
Solveig Agnevik (C), 2:e vice ordförande

Janet Åkesson (S)
Siw Karlsson (S)

Ersättare
Linda Fjellborg (S)
Ann-Marie Flink (S)
Annika Karlsson Olofsson (C)
Ester Huss (M)
Claes Sjökvist (S)