Sammanträden

Sammanträdesplan 2022

Kommunfullmäktige

7 febr, 7 mars, 11 april, 9 maj, 20 juni, 19 sept, 17 okt, 14 nov, 12 dec


Kommunstyrelsen

25 jan, 15 febr, 22 mars, 19 april, 17 maj, 14 juni, 30 aug, 27 sept, 25 okt, 22 nov

Arbetsutskott: 11 jan, 8 febr, 8 mars, 5 april, 3 maj, 31 maj, 16 aug, 13 sept, 11 okt, 8 nov


Social- och myndighetsnämnd

17 jan, 14 febr, 14 mars, 11 april, 9 maj, 13 juni, 15 aug, 12 sept, 10 okt, 7 nov


Samhällsbyggnadsnämnden

11 jan, 8 febr, 8 mars, 12 april, 10 maj, 7 juni, 9 aug, 13 sept, 11 okt, 8 nov, 6 dec


Kultur- och turismnämnden

16 febr, 20 april, 15 juni, 28 sept, 23 nov


Miljönämnden

27 jan, 24 febr, 24 mars, 28 april, 19 maj, 16 juni, 18 aug, 22 sept, 20 okt, 24 nov, 15 dec