Arbetsutskottet

Arbetsutskottet förbereder ärenden till kommunstyrelsen och hanterar verksamhet som givits i uppdrag av kommunstyrelsen. Vidare hanterar arbetsutskottet även frågor inom barn- och utbildningsverksamheten som inte är myndighetsbeslut.

Ledamöter

Ordförande: Claes Sjökvist (S)
1:e vice ordförande: Helena Stålhandske (S)
2:e vice ordförande: Stefan Andersson (M)

Hans Sjögren (S)
Gunnar Malgeryd (C)

Ersättare

Ida Lyckbåge (S)
Arne Karlsson (S)
Lars-Bertil Oscarsson (S)
Åke Karlsson (M)
Sune Blom (C)