Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige beslutar angående ärenden av större vikt för kommunen, exempelvis:

  • Mål och riktlinjer för verksamheten
  • Budget, skattesats och andra viktiga ekonomiska frågor
  • Kommunens organisation och verksamhetsfrågor
  • Val av ledamöter i nämnder och beredningar
  • Val av revisorer
  • Årsredovisning och ansvarsfrihet

Ärenden Kommunfullmäktige

Komplett kallelse med ärenden/handlingar till kommunfullmäktige anslås på kommunens officiella anslagstavla (kungörelse kommunfullmäktiges sammanträde)

Komplett kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde med ärenden/handlingar finns även att läsa i biblioteket, Storgatan 20 i Boxholm.

Sammanträden 2022

kl. 18.30 i Boxholms Folkets hus (12 dec. kl. 17.30).

7 febr, 7 mars, 11 april, 9 maj, 20 juni, 19 sept, 17 okt, 14 nov, 12 dec

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna när de politiska besluten tas.

Ledamöter och mandat

Kommunfullmäktiges ordförande
Annsofi Ramevik (S)
070-938 83 85
E-post: annsofi.ramevik@boxholm.se

Förste vice ordförande
Sören Norrby (M)
0142-301 62
E-post: soren.norrby@boxholm.se

Andre vice ordförande
Sune Blom (C)
E-post: sune.blom@boxholm.se

Förteckning förtroendevalda Pdf, 72 kB.

Fullmäktige består av 29 ledamöter (samt 15 ersättare).
Mandatfördelning: S 13, C 5, M 5, SD 4, V 1, KD 1