Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige beslutar angående ärenden av större vikt för kommunen, exempelvis:

  • Mål och riktlinjer för verksamheten
  • Budget, skattesats och andra viktiga ekonomiska frågor
  • Kommunens organisation och verksamhetsfrågor
  • Val av ledamöter i nämnder och beredningar
  • Val av revisorer
  • Årsredovisning och ansvarsfrihet

Ärenden Kommunfullmäktige

Kallelse med ärenden/handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-09-19 Pdf, 20.2 MB..

Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde med ärenden/handlingar finns även att läsa i biblioteket, Storgatan 20 i Boxholm.

Sammanträden 2022

kl. 18.30 i Boxholms Folkets hus (12 dec. kl. 17.30).

7 febr, 7 mars, 11 april, 9 maj, 20 juni, 19 sept, 17 okt, 14 nov, 12 dec

(OBS! Sammanträdet 20 juni är inställt.)

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna när de politiska besluten tas.

Ledamöter och mandat

Kommunfullmäktiges ordförande
Annsofi Ramevik (S)
070-938 83 85
E-post: annsofi.ramevik@boxholm.se

Förste vice ordförande
Sören Norrby (M)
0142-301 62
E-post: soren.norrby@boxholm.se

Andre vice ordförande
Sune Blom (C)
E-post: sune.blom@boxholm.se

Förteckning förtroendevalda Pdf, 61.9 kB.

Fullmäktige består av 29 ledamöter (samt 15 ersättare).
Mandatfördelning: S 13, C 5, M 5, SD 4, V 1, KD 1