Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige beslutar angående ärenden av större vikt för kommunen, exempelvis:

  • Mål och riktlinjer för verksamheten
  • Budget, skattesats och andra viktiga ekonomiska frågor
  • Kommunens organisation och verksamhetsfrågor
  • Val av ledamöter i nämnder och beredningar
  • Val av revisorer
  • Årsredovisning och ansvarsfrihet

Ärenden Kommunfullmäktige

Aktuella ärenden finns på kommunens officiella anslagstavla.

Komplett kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde med handlingar finns att läsa i biblioteket, Storgatan 20 i Boxholm.

Sammanträden 2019

kl. 18.30 i Boxholms Folkets hus (9 dec. kl. 17.30).

11 febr, 11 mars, 8 april, 13 maj, 10 juni, 9 sept, 14 okt, 11 nov, 9 dec

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna när de politiska besluten tas.

Ledamöter och mandat

Kommunfullmäktiges ordförande
Stig Adolfsson (S)
0142-512 08

Förste vice ordförande
Sören Norrby (M)
0142-301 62

Andre vice ordförande
Therese Leufvén (C)
0142-60 00 30

Förteckning förtroendevaldaPDF

Fullmäktige består av 29 ledamöter (samt 15 ersättare).
Mandatfördelning: S 13, C 5, M 5, SD 4, V 1, KD 1