Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige beslutar angående ärenden av större vikt för kommunen, exempelvis:

  • Mål och riktlinjer för verksamheten
  • Budget, skattesats och andra viktiga ekonomiska frågor
  • Kommunens organisation och verksamhetsfrågor
  • Val av ledamöter i nämnder och beredningar
  • Val av revisorer
  • Årsredovisning och ansvarsfrihet

Ärenden Kommunfullmäktige

Aktuella ärenden finns på kommunens officiella anslagstavla.

Komplett kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde med handlingar finns att läsa i biblioteket, Storgatan 20 i Boxholm.

Sammanträden 2021

kl. 18.30 i Boxholms Folkets hus (6 dec. kl. 17.30).

8 febr, 8 mars, 12 april, 10 maj, 7 juni, 13 sept, 18 okt, 8 nov, 6 dec

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna när de politiska besluten tas.

Ledamöter och mandat

Kommunfullmäktiges ordförande
Annsofi Ramevik (S)
070-938 83 85
E-post: annsofi.ramevik@boxholm.se

Förste vice ordförande
Sören Norrby (M)
0142-301 62

Andre vice ordförande
Sune Blom (C)
E-post: sune.blom@boxholm.se

Förteckning förtroendevalda Pdf, 74.6 kB.

Fullmäktige består av 29 ledamöter (samt 15 ersättare).
Mandatfördelning: S 13, C 5, M 5, SD 4, V 1, KD 1