Förvaltningar

Boxholms kommun har följande förvaltningar:

Kommunstyrelsen - Barn- och utbildning

Barn- och utbildningschef: Rozita Hedqvist
0142-896 33 
E-post: rozita.hedqvist@boxholm.se

 

Kommunstyrelsen - Individ- och familjeomsorg

Sektionschef: Anna Bengtsson
0142-896 34
E-post: anna.bengtsson@boxholm.se

 

Kommunstyrelsen - Behandling och omsorg

Sektionschef: Carolina Dufmats
0142-896 41
E-post: carolina.dufmats@boxholm.se

 

Kommunstyrelsen - Äldreomsorg

Sektionschef: Rozita Hedqvist
0142-896 33
E-post: rozita.hedqvist@boxholm.se

 

Kommunstyrelsen - Gemensam service

Kommundirektör: Göran Lundström
0142-896 30
E-post: goran.lundstrom@boxholm.se

 

Kommunstyrelsen - Räddningstjänsten

Räddningschef: Johan Forsgren
0142-854 02
E-post: johan.forsgren@mjolby.se
(Räddningstjänsten är gemensam mellan Boxholms- och Mjölby kommun)

 

Miljö- och hälsoskydd

Miljöchef: Jenny Asp-Andersson
0142-850 24
E-post: jenny.asp.andersson@mjolby.se
(Miljökontoret är gemensamt mellan Boxholms- och Mjölby kommun)

 

Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadschef: Håkan Jonsson
0142-895 26
E-post: hakan.jonsson@boxholm.se

 

Kultur och turism

Kultur- och turismchef: Fredrik Svaton
0142-895 28
E-post: fredrik.svaton@boxholm.se