Gå till innehåll

Beredskapsveckan 2023

Kök utan el med levande ljus. Avsändare: MSB.

Beredskapsveckan som genomförs vecka 39 är en årlig informationsinsats som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig.

Beredskapsveckan som arrangeras och initieras av MSB är en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar. Den samlar en bredd av olika aktörer, som kommuner, civilsamhälle, branschorganisationer, myndigheter och näringsliv till en gemensam insats. Syftet är att uppmärksamma och påminna om att alla som bor i Sverige är en viktig del av vår samlade beredskap vid samhällskriser och krig.

Tema för beredskapsveckan 2023: Öva!

Många fler hushåll i Sverige behöver generellt stärka sin motståndskraft och egenberedskap inför kriser och krig. MSB tror att enkla övningar, utformade för att kunna användas i olika vardagssituationer, kan bidra till det. Därför är årets tema Öva!

Webbutbildningen "Sju dagar"

I det webbaserade övningsverktyget "Sju dagar", kommer användaren kunna utmana sig själv i att klara sju dagar utan el – oförberedd. Scenariot i den första delen utvecklas allt eftersom timmarna och dagarna går och det gäller att välja det smartaste sättet att hantera de utmaningar man ställs inför, exempelvis vad gäller behovet av mat och vatten.

Genom att själv få prova på konsekvenserna av att inte vara förberedd motiveras man till att förbereda sig. Samtidigt lär man sig, via återkoppling i interaktiva övningar, hur man bäst kan hantera en besvärlig vardag.

I nästa del av utbildningen får man prova på att förbereda sig genom att packa en krislåda och ta del av en tydlig steg för steg-checklista. Användaren får också en indikator på hur väl man klarar av utmaningarna och var man befinner sig i utbildningen.

Det spelliknande upplägget väcker nyfikenhet och utmanar både de med mer kunskap och de med mindre, vilket MSB hoppas ska motivera en bredare målgrupp att pröva på och ta ett konkret steg till en bättre beredskap.

På MSBs webbplats hittar webbutbildningen "Sju dagar".

Aktiviteter i Boxholm under beredskapsveckan 2023 - vecka 39

  • Tipspromenad och utlottning av hemberedskapslåda på kommunbiblioteket. Ett MSB-quiz på 10 frågor.
  • Hemberedskap i utemiljö Tisdagen den 26 september klockan18:15-19:15 får du veta hur du praktiskt kan förbereda dig och själv prova på. Instruktörer från Civilförsvarsförbundet leder och samling sker utanför biblioteket. För vuxna.

Aktiviteterna fylls på löpande.

Vill du delta i beredskapsveckan?

För att få överblick över aktuella aktiviteter runt om i landet önskar MSB att kommuner och andra som ska delta, fyller i anmälningsformuläret. Då får de en bra bild över vilka aktiviteter som genomförs och som allmänhet och media kan besöka under kampanjveckan. MSB vill också uppmuntra föreningar, studieförbund, skolor, bostadsbolag och butiker att ordna aktiviteter under veckan.

På MSBs webbplats hittar du mer information om beredskapsveckan och hur du anmäler din aktivitet.

Anordnar du någon aktivitet, hör av dig till Trygg- och säkerhetsenheten så de får med det i kommunens program också. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan.

Kontakt

Trygg- och säkerhetsenheten
Telefon: 010 234 50 00
E-post: sakerhet@mjolby.se
Boxholms kommun har avtal med Trygg- och säkerhetsenheten i Mjölby.