Information i samband med omvärldsläget

Här finns viktiga länkar med uppdaterad, sann och säker information kring kriget i Ukraina och det påverkade säkerhetsläget i Sverige. Du hittar även information om hur du kan hjälpa till.

Det här händer i Boxholms kommun just nu

Kommunens krisledning aktiverades den 3 mars 2022 för att kunna koordinera information, få en samlad bild från alla verksamheter samt koordinera flyktingmotagandet. Kommunledningen följer utvecklingen noga och har nära samarbete med såväl andra kommuner som myndigheter. Vi arbetar kontinuerligt med att skapa en lägesbild som omfattar hela organisationen. Utifrån det kommer vi sedan att arbeta vidare med eventuella frågor eller handlingsplaner som specifikt rör de olika verksamheterna.