Suicidpreventiva veckan

Två personer i en solnedgång som format ett hjärta med sina händer.

1-12 september är det Boxholms kommuns suicidpreventiva vecka, en vecka för livet.

Suicid och psykisk ohälsa är ett allvarligt folkhälsoproblem som vi tillsammans behöver hjälpas åt att förebygga.

Boxholms kommun arbetar strategiskt för att förebygga suicidförsök och suicid genom att målinriktat försöka öka den psykiska hälsan. Detta gör vi bland annat genom att aktivt samverka inom kommunen tillsammans med bland annat åtgärdsplaner och även i nära samverkan med regionen och andra viktiga ideella organisationer. Ingen person ska behöva hamna i en sådan situation där självmord upplevs som enda utvägen, ingen ska behöva ta sitt liv.

Om du är orolig för någon eller misstänker att någon i din närhet inte mår bra och uttrycker självmordstankar eller om du tänker dem själv finns hjälp att få. Ta detta på allvar och sök hjälp hos vården.

På 1177s webbplats hittar du mer information om självmordstankar.

Under den här perioden erbjuder Boxholms kommun i samverkan med Region Östergötland, Svenska kyrkan, Mjölby kommun och SPES (Föreningen för suicidprevention och efterlevandestöd) olika aktiviteter för att öka vår kunskap om psykisk ohälsa, söka hjälp i tid och hur vi kan prata mer tillsammans. Du är varmt välkommen att delta kostnadsfritt på samtliga aktiviteter. Tillsammans är vi starka!

Program

1/9 klockan 17:00-18:30 - Föreläsning av Henrik Wahlström i Folkets hus
Henrik brinner för att bidra till ett mer inkluderande samhälle där det är okej att prata öppetom psykisk ohälsa. Han gör det genom sin kampanj Uppochner, som ambassadör för Mind och föreläsningar. Han är mån om att beskriva sina erfarenheter med bipolär sjukdom och hur han skapat ett gott liv, trots sin kroniska sjukdom, och hur fler kan nå dit genom kommunikation och en sundare syn på psykisk ohälsa, både i hemmet, på arbetsplatsen och samhället i stort.

Ingen föranmälan krävs men begränsat antal sittplatser, det är först till kvarn som gäller.

Adress: Folkets hus Storgatan 31 C 595 70 Boxholm.

5/9 och 7/9 klockan 18:00-19:00 - Prova-på tennis
Tränare Niclas Löfgren. Tennisracket och bollar finns. Ingen föranmälan eller förkunskaper krävs. Kom precis som du är!

Vid frågor vänligen kontakta:
Niclas Löfgren
Telefon: 070-549 58 44

9/9 klockan 13:00-15:00 - Konsert på lilla torget i Boxholm - En dag för livet
Under eftermiddagen kommer ni att bjudas på konsert av “Värsta bästa kören” med Ingela Svensson samt få mer kunskap kring organisationen SPES - föreningen för suicidprevention och efterlevandestöd.

Det kommer att finnas personal från kommunen och regionen närvarande som kan berätta mer om sina verksamheter. Passa på att träffa bland annat ungdomshälsan, barn- och utbildningschef, projektledare, hälsosamordnare, personalchef, Svenska kyrkan, Boxholmshus och ställ frågor eller bara umgås.

Lite fika och godis kommer även att finnas tack vare bidrag från ICA nära Boxholm samt COOP Boxholm.

Varmt välkomna till en dag för livet tillsammans!

Adress: Storgatan 18 595 70 Boxholm

10/9 klockan 18:00 - Ljuständningsandakt
10 september är den internationella suicidpreventiva dagen, en dag som lanserats av Världshälsoorganisationen (WHO) för att uppmärksamma det viktiga arbetet med att sätta arbetet att förebygga självmord på agendan.

Välkommen till Timmerö kapell för en ljuständningsandakt.

Adress: Hjortstigen 4 595 72 Boxholm.

11/9 klockan 17:00-19:00 - Föreläsning av Örjan Grundén.
I samverkan med Mjölby kommun är Boxholms kommuninvånare välkomna på föreläsning på Mötesplatsen Zenit i Mjölby.
Mer information om föreläsningen med Örjan Grundén hittar du längre ned på sidan i relaterad information.

12/9 klockan 18:00-20:00 - Avicii: true stories
I samverkan med Mjölby kommun är Boxholms kommuninvånare välkomna att se filmen "Avicii:true stories" på Centrumbiografen i Skänninge. Gratis inträde och personal från regionen är på plats.
Mer information om filmvisningen hittar du hittar du längre ned på sidan i relaterad information.

Kontakt

Louise Hagberg, 1:e socialsekreterare
Uppdrag psykisk hälsa och suicidprevention
E-post: louise.hagberg@boxholm.se
Telefon: 0142-896 34, 070-243 02 40