När det är akut

Mår du mycket dåligt och känner att du inte orkar mer? Sök hjälp direkt! Här hittar du telefonnummer och kontaktvägar för akut hjälp.

Vid fara för liv ring:
Telefon: 112
(dygnet runt)

Akutpsykiatri mobila omvårdnadsteamet Mjölby/Motala
Telefon: 010-104 86 39
(dygnet runt)

För rådgivning om vård:
Psykiska sjukdomar och besvär - 1177

Telefon: 1177
(dygnet runt)

Kontakt

Louise Hagberg, 1:e socialsekreterare
Uppdrag psykisk hälsa och suicidprevention
Telefon: 0142-896 34, 070-243 02 40
E-post: louise.hagberg@boxholm.se