Gå till innehåll

Friskfaktorer

Två barn gungar tillsammans och har det roligt en solig sommarkväll.

Barn och unga behöver en familj och trygga vuxna som kan ge dem stöd i deras utveckling. De behöver god kroppslig och psykisk hälsa, en meningsfull fritid, klara kunskapskraven i skolan och få sina röster hörda.

Barn som kan prata om sina tankar och känslor mår bättre. Forskning visar att förmågan att uttrycka hur man mår och känner, tillsammans med en god relation till en förälder eller annan närstående vuxen, är en av de viktigaste skyddsfaktorerna som finns i livet.

Du som är vuxen kan skapa skyddande förutsättningar genom att lära barnen att de kan ta hjälp när de behöver och utforska livet när de vill. En pendelrörelse mellan trygghet och utforskande gör att barn erövrar tillit både till relationer och sin egen förmåga.

Barn behöver många vuxna runt om sig med olika kompetenser och alla kan på olika sätt bidra. Samarbete och dialog mellan vuxna kring frågor som rör barnet skapar trygghet och ett fungerande skyddsnät.

Fem uppmärksammade friskfaktorer enligt Rädda Barnen hos barn och unga:

  • Trygga vuxna
  • Vanor i vardagen
  • Delaktighet
  • Prata om känslor
  • Möta starka känslor

Du som är vuxen har ett stort ansvar att hjälpa barnen med att må bra varje dag. Barn har rätt till god fysisk och psykisk hälsa och du som vuxen är viktig i detta. Det finns mycket hjälp att få och många saker man kan göra själv som barn och ungdom. Det finns också mycket stöd för er vuxna runt barn och ungdomar. Tveka inte att ta hjälp om du känner behov av det, för dig eller för det barn eller ungdom du tror behöver det.

Längre ner på sidan under relaterad information hittar du flera länkar till bra sidor med inspiration, tips och råd med fokus på friskfaktorer.

Om du som ungdom eller vårdnadshavare önskar stöd och hjälp kontakta gärna kommunens öppenvård:
Helhetsteamet
Telefon: 070-568 95 33 , 072-532 43 63.

Tillsammans gör vi skillnad!