Boxholm uppmärksammar

Två elever går med raska steg i skolkorridoren och bakom dem står två andra elever. 

Boxholms kommun vill att alla barn och unga ska må bra. Vi arbetar utifrån barnkonventionen som är lagstyrd där barnets rättigheter och bästa ska tas tillvara. Du är viktig och du har rätt till ett bra liv.

Varje månad kommer vi uppmärksamma ett tema kring psykisk ohälsa i Boxholms kommuns sociala medier samt kommunens webbplats. Boxholms kommun har antagit en östgötsk strategi för suicidprevention som region Östergötland tagit fram.

Kontakt

Louise Hagberg, 1:e socialsekreterare
Uppdrag psykisk hälsa och suicidprevention
E-post: louise.hagberg@boxholm.se
Telefon: 0142-896 34, 070-243 02 40