Boxholm uppmärksammar

Flera personer sträcker ut sina knytnävar mot varandra i en ring för att symbolisera teamwork.

Boxholms kommun vill att alla barn och unga ska må bra. Vi arbetar utifrån barnkonventionen som är lagstyrd där barnets rättigheter och bästa ska tas tillvara. Du är viktig och du har rätt till ett bra liv.

Varje månad kommer vi uppmärksamma ett tema kring psykisk hälsa i Boxholms kommuns sociala medier samt kommunens webbplats. Boxholms kommun har antagit en östgötsk strategi för suicidprevention som region Östergötland tagit fram.

På Boxholms kommuns Facebook och Instagram hittar du mer information om Boxholm uppmärksammar, som bland annat informativa videoklipp med relevanta gäster för varje tema.

I alla kommunens sociala medier heter vi "Boxholms kommun".

Teman vi uppmärksammat under 2023:

Kontakt

Louise Hagberg, 1:e socialsekreterare
Uppdrag psykisk hälsa och suicidprevention
Telefon: 0142-896 34, 070-243 02 40
E-post: louise.hagberg@boxholm.se