Psykisk hälsa

Händer som möts i en solnedgång.

Alla mår dåligt ibland. Ofta hjälper det att prata med vänner och familj. Men det finns tillfällen då vi behöver mer hjälp för att komma vidare. Här hittar du vägar som tar dig vidare när du mår dåligt.

Tveka inte att klicka på länkarna för att läsa mer kring de möjligheter som finns för att få stöd som passar just dig. Även om du inte har behov av den här hjälpen och informationen just nu kan du eller någon annan du möter i framtiden behöva den här hjälpen. Tillsammans kan vi förebygga psykisk ohälsa och rädda liv.

Under sidan psykisk hälsa finns information om:

Kontakt

Louise Hagberg, 1:e socialsekreterare
Uppdrag psykisk hälsa och suicidprevention
Telefon: 0142-896 34, 070-243 02 40
E-post: louise.hagberg@boxholm.se