Trivselhuset Bjursdalen

Varje månad arrangeras flertal olika aktiviteter för seniorer i Boxholms kommun.

Varje onsdag klockan 10:00 är det onsdagsträffar, hämta ditt aktivitetsblad för mer information.

Exempel på aktiviteter:

  • Sittgympa
  • Bingo
  • Gudstjänst

Aktivitetsblad

Aktiviteter planeras månadsvis och i början av varje månad finns nya aktivitetsblad att hämta vid Bjursdalens entré.

Bokning av Bjursdalens lokaler

Aktivitetsvärdinna Madelaine Kammar har hand om bokningar av lokaler på Bjursdalen. Kontaktuppgifter och telefontider hittar du nedan.

Kontakt

Madelaine Kammar, Aktivitetsvärdinna
E-post: madelaine.kammar@boxholm.se
Telefon: 070-288 96 58,
Telefontider: onsdag- fredag, 08:00-09:30