Rehabilitering

Rehabilitering bedrivs genom korttidsvård, som är en av kommunens biståndsformer. Insatser gällande rehabilitering kan exempelvis vara träning, planering, rådgivning, hjälpmedel och anpassningar.

Placeringen är på Bjursdalen och vistelsens längd beslutas av biståndshandläggare i kommunen.

Vistelsetiden vid korttidsvård är tänkt att tidsbegränsas till 2-3 veckor. Vistelsen har ett definierat och fastställt mål.

Läs mer.pdf Pdf, 51.8 kB.


Hit kan du vända dig

Solvig Ericsson, biståndshandläggare
E-post: solvig.ericsson@boxholm.se

Besöksadress (Korttids/Rehabavdelning):
Bjursdalsvägen 3
595 72 Boxholm
0142-896 55

Karin Ekstam, Enhetschef 
0142-896 52
E-post: karin.ekstam@boxholm.se