Offentlighet och sekretess

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ska ha insyn i kommunens verksamhet och därför ska kunna ta del av allmänna handlingar hos kommunen. Syftet är att ge ökad insyn och möjlighet att följa upp hur kommun hanterar olika ärenden och uppdrag.

Sekretess

Vissa handlingar kan vara sekretessbelagda och då har du inte tillgång till dem. Sekretesslagen anger vilka uppgifter som kan omfattas av sekretess.

Du får vara anonym

Du behöver normalt inte tala om vem du är när du vill ta del av allmänna handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ta del av handlingarna. Undantag till detta är vid sekretessprövning.

Ta del av allmän handling

Du som vill ta del av allmänna handlingar kan kontakta receptionen på kommunstyrelsekontoret enligt nedan.

Läs mer här. Pdf, 7.8 kB.

Kontakt

Boxholms kommun
Kommunstyrelsekontoret, receptionen
Storgatan 20, Boxholm
0142-895 00
E-post: kommun@boxholm.se