Offentlighet och sekretess

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär rätt för dig att ta del av allmänna och offentliga handlingar hos kommunen. Syftet är att ge dig som invånare insyn och möjlighet att följa upp hur kommun hanterar olika ärenden.

Sekretess

Vissa handlingar kan vara sekretessbelagda och då har du inte tillgång till dem. Sekretesslagen anger vilka uppgifter som kan omfattas av sekretess.

Du får vara anonym

Enligt tryckfrihetslagen behöver du normalt inte tala om vem du är när du vill ta del av allmänna handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ta del av handlingarna. Undantag till detta är vid sekretessprövning.

Ta del av allmän handling

Du som vill titta på handlingar kan boka en tid och komma i kontakt med en registrator via receptionen på kommunstyrelsekontoret.

Läs mer här.PDF

Kontakt

Boxholms kommun
Kommunstyrelsekontoret, receptionen
Storgatan 20, Boxholm
0142-895 00
E-post: kommun@boxholm.se