Arkiv

I kommunarkivet finns bevarade handlingar från Boxholms kommun och de socknar som ingår från 1863 fram till idag. Nedan hittar du arkivförteckningar över dessa handlingar.

Arkivinformation

Historik om bildandet av kommunenPDF


Kontakt

Monica Länsberg, arkivarie
0494-197 37
E-post: monica.lansberg@itsam.se