VA omläggning på Storgatan

Påbörjas vecka 44 och medför under vissa perioder begränsad framkomlighet
Mellan rondellen och Folkets Hus på Storgatan i Boxholm kommer en VA omläggning för fastighetsägare att äga rum med start vecka 44. Detta kommer att medföra begränsad framkomlighet under vissa perioder de närmaste månaderna. Vid frågor kontakta AB Boxholmshus, 0142-896 00.