Trygghetsvandra vid Boxholms resecentrum

Tisdagen 5 februari, kl. 17.00

Hur upplever du miljön kring resecentrum i Boxholm? Var känns det tryggt? Var är det otryggt? Vad beror det på? Och har du förslag på vad vi kan göra för att öka tryggheten?

Tisdagen 5 februari, kl. 17.00, samlas vi på fritidsgården (Gamla bankhuset på Storgatan), därefter ger vi oss ut och vandrar fram till kl. 19.00.

Dina åsikter och idéer blir en del av underlaget för kommunens trygghetsarbete vare sig det handlar den fysiska miljön, som exempelvis belysning, eller om det rör sig om bråk och stök.

Från Boxholms kommun medverkar både tjänstemän och politiker. Representanter för Polisen deltar också.

Med vänliga hälsningar
Roger Max
ANDT- & Säkerhetssamordnare