Totalrenovering av Parketten

Hösten 2012
Under hösten 2012 genomförs en totalrenovering av Parketten, en anläggning som används
som matsal för Stenbocksskolan samt som gemensamhetslokal för festligheter, tillställningar mm.
Total renoveringskostnad uppgår till 15 mkr. och arbetet beräknas vara klart vid årsskiftet.