Totalförsvarsövning 2020

Stärka Sveriges motståndskraft

Nu genomförs en totalförsvarsövning i Sverige. Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och ska bidra till att stärka Sveriges motståndskraft.

Totalförsvaret består av två delar, det militära försvaret och det civila försvaret. Alla Sveriges kommuner har uppgifter inom den civila delen av försvaret och de prioriterade uppgifter för kommunerna är:

  • säkerhetsskydd,
  • etablering av krigsorganisation,
  • krigsplacering av personal,
  • kompetenshöjning av kommunledningar.

Den civila delen av totalförsvaret syftar till att det svenska samhället ska fungera under höjd beredskap och eventuellt krig. Främst handlar det om att:

  • värna civilbefolkningen,
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna som vård, skola och omsorg,
  • bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Under 2020 genomförs därför en totalförsvarsövning där samtliga kommuner i hela Sverige deltar tillsammans med Länsstyrelser, Regioner och flertalet statliga myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer. Övningen är en möjlighet för Boxholms kommun att höja kunskapen om totalförsvaret i den egna organisationen för att sedan utveckla förmågan ytterligare.

Boxholms kommun deltar naturligtvis i totalförsvarsövningen och därmed kommer vår förmåga att hantera de uppgifter som kommunen har i höjd beredskap, vilket bidrar till att stärka vårt samhälle. Genom att öka vår förmåga kommer vi att vara bra förberedda och att kunna hantera de samhällsstörningar som kan uppstå om Sverige skulle gå in i höjd beredskap. Vi värnar om Sveriges befolkning och om våra invånare. Totalförsvarsövningen är en del av detta arbete.

Film-Totalförsvar 2020.