Tillgängligheten är god i Boxholm

Boxholm erbjuder bra tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Det visar Humanas tillgänglighetsbarometer för 2011. Boxholm är den femte bästa kommunen i landet. Humana är Sveriges största privata assistanssamordnare.