Tillgänglighet

Synpunkter gällande borttagande av hinder.
Du har möjligheten att lämna synpunkter till Boxholms kommun gällande borttagande av hinder och därmed ökad tillgänglighet. Läs mer / blankett.