Suicidpreventionsdagen den 10 september

Lördagen den 10 september är det den internationella suicidpreventiva dagen, en dag som lanserats av Världshälsoorganisationen, WHO, för att sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan.

Var sjätte timme tar en människa sitt liv i Sverige och tiotusentals personer får varje år beskedet att någon de känner har tagit sitt liv. Varje år uppmärksammas den suicidpreventiva dagen världen över med syfte att prata och öka kunskapen om att förebygga suicid.

Ljuständning

I samverkan med Svenska kyrka hålls Boxholms kyrka samt Timmerö kapell öppet för ljuständning den här dagen, 10 september, mellan kl. 16.00-18.00. Ta gärna en stund för eftertanke och reflektion. Det finns även möjlighet för samtal med personal från kyrkan.

Livestreamat event 10 september

Välkommen till en eftermiddag i samarrangemang med SPES, Mind, SPIV och Sensus, med presentationer kring suicidprevention och folkhälsoproblemet som innebär att ca fyra personer om dagen tar sitt liv i Sverige.


Ny handlingsplan för suicidprevention i Boxholm

Nu finns det en ny handlingsplan för arbetet med suicidprevention i Boxholms kommun. Syftet med handlingsplanen är att förtydliga Boxholm kommuns ansvar och prioriterade insatser för att förebygga suicid, samt skapa förutsättningar för ett kontinuerligt och strukturerat arbete med suicidprevention. Kommunens lokala plan utgår från det länsövergripande dokumentet “Strategi för suicidprevention 2021-2025, Östergötland”, där målet är att minska förekomsten av suicid och suicidförsök i alla åldersgrupper.

Den länsövergripande strategin identifierar fyra prioriterade insatsområden som har stor betydelse för det fortsatta utvecklingsarbetet:

  • Lokalt arbete med styrande dokument/handlingsplaner för suicidprevention
  • Samverkan och samordning
  • Utbildning och kompetenshöjande insatser - ökad kunskap
  • Minimera risken för suicid och suicidförsök I och med framtagandet av handlingsplanen har kommunen för avsikt att uppnå stora delar av dessa insatsområden.

Handlingsplan för suicidprevention Boxholms kommun Pdf, 550.6 kB.

För eventuella frågor om handlingsplanen är du välkommen att kontakta:
Louise Hagberg,1:e socialsekreterare
070-243 02 40

Susanna Kullman, socialchef
070-198 39 67

Om du vill läsa mer eller få stöd


SPES (Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd)
SPES är en rikstäckande ideell organisation för alla som har förlorat en partner, familjemedlem, eller nära vän genom suicid. SPES erbjuder stöd och hjälp till efterlevande.

Mind
Mind är en ideell förening som arbetar med psykisk hälsa. Här hittar du information om hur du kan hjälpa dig själv eller stötta andra som mår dåligt. Mind erbjuder olika stödlinjer för dig med självmordstankar och för dig som har en närstående med sådana tankar.

Suicide zero
Suicide zero är en ideell förening som arbetar för att minska antalet självmord.
Här kan du lära dig mer om hur du kan bemöta någon som mår dåligt samt läsa om myter och tabun som finns kring självmord.

Livsviktiga snack
Suicide zero har också tagit fram en bok med tillhörande sajt som hjälper föräldrar att lära barn sätta ord på sina känslor och uttrycka hur de mår.

1177
På 1177 kan du läsa mer om vilken hjälp som finns att få om du själv eller en närstående har tankar på självmord.

Om du mår så dåligt att situationen känns outhärdlig eller om du planerar på att ta ditt liv ska du genast söka vård på en psykiatrisk akutmottagning eller ringa 112.