Stötta näringslivet i kommunen

Information till företag i kommunen - Inlösen av värdekort

(2020-10-08) Här kan läsas om korrigering och förtydligande av tidigare information nedan, om hur företagen fakturerar eventuellt inlösta värdekort, läs mer Pdf, 426.2 kB..

Värdekort delas ut till personal i Boxholms kommun som en tackgåva för extra fina arbetsinsatser under Coronapandemin, samt för för att stötta näringslivet i kommunen, läs mer Pdf, 289.7 kB..