Gå till innehåll

Stor brandrisk i Östergötland

Skogsbrand.

Det är torrt i skog och mark och det gör att brandrisken är stor i hela Östergötland. Var mycket försiktig om du grillar eller eldar utomhus och använd iordningsställda grillplatser. Tänk på att du bär ansvaret om du startar en brand.

Viktigt att tänka på:

  • Ta alltid reda på om det är tillåtet att elda och grilla innan du tänder en eld. En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i
    okontrollerad brand.
  • Om du tänker grilla eller elda, använd fasta grillplatser, gasolgrill eller trädgårdsgrillar på ben. Var mycket försiktig med engångsgrillar. Se alltid till att du har vatten att släcka elden med.
  • Du tar enkelt reda på hur hög brandrisken är i appen Brandrisk ute.
  • Släng aldrig cigarettfimpar i skog och mark. Glöden kan tända en brand.
  • Om du upptäcker en brand i skog och mark, larma snabbt 112 och meddela position för branden.
  • Fjolårets gräs brinner lätt.

Håll dig uppdaterad om eventuellt eldningsförbud på den plats du befinner dig. Förbud kan införas och upphävas beroende på olika
lokala förutsättningar.

Mer information om eldningsförbud hittar du på Länsstyrelsens webbplats och på krisinformation.se.

English

There is a high risk of wildfires in Östergötland due to current weather. Everyone is responsible for ensuring a safe handling when starting a fire or a barbeque.