Stödpaket till näringslivet i Boxholms kommun

Med anledning av coronaviruset

Spridningen av coronaviruset har drabbat många företag i Boxholms kommun med minskade intäkter och oro för framtiden. För att underlätta för företagen och bidra till att säkra jobben lämnar kommunen ett stödpaket.

Genom stödpaketet vill kommunen bidra med det kommunen kan, säger kommunstyrelsens ordförande Britt-Marie Johansson.

Kommunen erbjuder tillsammans med verksamheterna och AB Boxholmshus följande stödpaket:

 • Uppskov med kommunala tillsynsavgifter
 • Beslut om sanktionsavgifter skjuts upp när så är möjligt
 • Skjuta på tillsynsbeslut som inte är kritiska

Kontakta din handläggare för snabb hjälp.

 • Leverantörer och kunder som påverkas ekonomiskt av den aktuella situationen kan kontakta kommunens ekonomiavdelning, Jessica Edlund, för att få hjälp med snabbare betalning eller uppskov.

 • Pausa Träningskort.
  För att inte belasta sjukvården med utfärdande av läkarintyg, som normalt krävs, kan den som pga coronaviruset inte kan använda sitt träningskort på Boxholms sport och simhall, få kortet pausat.
  Kontakta chefen för sim och sporthallen Ingela Fridlund för diskussion i varje enskilt fall.

 • Möjlighet att få uppskov med betalning av hyror, VA och avfallsavgifter.
  Kontakta AB Boxholmshus för vidare hjälp.

Göran Lundström
Kommundirektör