Social hållbarhet

Boxholm tillhör de 15 bästa av småstads- och landsbygdskommuner (plats 11)

Dagens Samhälle har sammanställt nyckeltal inom god hälsa och välbefinnande och resultatet av rankningen av kommuner är att Boxholm har plats 11 av totalt 136 småstads- och landsbygdskommuner. Nyckeltalen är bland annat: medellivslängd hos kvinnor och män, långtidssjukskrivna med psykisk sjukdom, fallskador, antibiotikaförsäljning.

(källa: Dagens Samhälle 33/2019, kommunbarometern).