Gå till innehåll

Slutrapport: Kontroll av fastighetsgränser i Boxholms kommun

Fastighetskarta. Till vänster i bilden presenteras kvaliteten på fastighetsgränserna och fastighetspunkterna innan kvalitetskontrollen. Till höger i bilden presenteras kvaliteten på fastighetsgränserna och fastighetspunkterna efter kvalitetskontrollen. Medelfel för fastighetsgränserna är 0.001 - 50.00 m. Medelfel för fastighetspunkterna är 0.001 - 50.00 m. Innan kvalitetskontrollen var kvaliteten på fastighetsgränserna 0.001-0.030 m och efter kvalitetskontrollen var kvaliteten 0.201 - 0.500 m.  Innan kvalitetskontrollen var kvaliteten på fastighetspunkterna 0.001 - 0.030 m och efter kvalitetskontrollen var kvaliteten 0.201 - 0.500 m.

Boxholms kommun har färdigställt arbetet med att kvalitetskontrollera fastighetsgränserna i området Blåvik.

På uppdrag av Boxholms kommun har mätingenjörer från konsultföretaget Metria genomfört kvalitetskontroller av fastighetsgränserna i området Blåvik.

Metria:s representanter har därefter digitaliserat detaljplanerna i området Blåvik och resultatet av digitaliseringen går snart att se på den Nationella Geodataplattformen.

Mer information om hur arbetet genomfördes samt syfte hittar du i rapporten som är länkad i relaterad information längre ner på sidan.

Kartverktyg Detaljplaner hittar du på Lantmäteriets webbsida.

Kontakta samhällsbyggnadskontoret vid frågor, se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt

Filip Ahlin, Planarkitekt
Telefon: 070-110 52 84