Satsning på unga vuxna

Tryggerstiftelsen har anslagit medel
I Boxholm görs i år en extrasatsning på de unga vuxna som under tonårstiden halkat efter mest. De saknar godkänd grundskoleutbildning och saknar ordentlig livsrytm. Och lever på försörjningsstöd. Satsningen möjliggörs genom att den för Boxholm unika Tryggerstiftelsen har anslagit 400 000 kr. Det ska göra det möjligt för sociala kooperativet Knut att erbjuda två 15-veckorskurser, den första startar troligtvis 27 februari med sju platser.

Med Brukshotellet som samlingspunkt är förhoppningen att de 15 veckorna ska göra deltagarna mogna att endera börja en grundläggande folkhögskole-utbildning (som förberedelse till allmän kurs), komma ut på praktikplats eller fortsätta inom Knuts ordinarie verksamhet.

- Det blir ett helt paket. I det ingår att prova på olika saker, testa monteringsarbete, fastighetsskötsel, möbelrenovering och annat praktiskt. Framför allt ska dessa äldre ungdomar eller unga vuxna människor få träna sig i att leva ett normal vardagsliv. De får lära sig att både laga frukost och lunch, städa, vi ska gå igenom hushållsekonomi och två förmiddagar i veckan kommer lärare från Sommenbygdens folkhögskola. Det blir en jätteblandning av allting, säger Peo Johansson.

I första hand är det kommunens individ- och -familjeomsorg som plockar ut vilka som ska vara med och som håller inne en del av försörjningsstödet för att garantera deltagandet.