Gå till innehåll

Sandupptagning startar 28 mars

Nu när våren är här är det dags att börja sopa upp sand och grus från gator, gång- och cykelvägar. Sandupptagningen startar 28 mars för gång- och cykelvägar och 31 mars för gator. Sandupptagningen beräknas vara klart i slutet av maj.

Sandupptagning på gator och gångvägar

Sandupptagningen börjar med grovsopning av gång- och cykelvägar. Därefter sopas gator i centrum.

Fastighetsägares ansvar

Du som fastighetsägare ansvarar för att hålla gångbanan utanför din tomt ren och fri från skräp.

Så här kan du underlätta för oss så att vi kommer åt att sopa gator:

  • Ställ soptunnor så att de inte blockerar gång- eller vägbanor.
  • Rengör gångbanorna utanför din fastighet innan vi finsopar i ditt område.
  • Håll gångbanor fria från ogräs för att förhindra att asfalten förstörs av växtlighet.
  • Beskär träd, buskar och häckar som hänger ut över gångbanor eller vägar så att vi kan komma åt att sopa in mot trottoarkant eller tomtgräns.

Sandupptagning i Boxholm sköts av Gata och park