Sandupptagning

Börjar 22 mars

Sandupptagning i Boxholms kommun börjar 22 mars på gång- och cykelvägar och från och med 24 mars på gator. Om hur detta sker, läs mer.