Samråd detaljplan för Helgebo 1:1 del av mfl.

Pågår under tiden 2021-05-22 - 2021-06-14

Samråd detaljplan för Helgebo 1:1 del av mfl.

Anslaget 2021-05-21.

Inom det aktuella området finns i dag en detaljplan med små byggrätter. Syftet med detaljplanen är att skapa större byggrätter, utöka vissa befintliga tomter och komplettera med enstaka nya tomter.

Samråd om planförslaget pågår under tiden 2021-05-22 - 2021-06-14 .

Handlingar finns tillgängliga enligt nedan:

Planbeskrivning Pdf, 2.4 MB.
Planbestämmelser Pdf, 746.9 kB.

Handlingarna finns även tillgängliga i kommunhusets entré, Storgatan 20, Boxholm.

Den som har synpunkter på planförslaget är vällkommen att framföra dessa skriftligen till Boxholms kommun, Box 79, 595 03 Boxholm, senast sista samrådsdagen.

Upplysningar lämnas av samhällsbyggnadschef Håkan Jonsson, tel 0142-89526.

/Samhällsbyggnadsnämnden