Sammanställning val

Perioden 2015-2018

Nedan är en sammanställning av valda Ordförande samt vice Ordförande i Boxholms kommun i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelse/Nämnder/Utskott för perioden 2015-2018.

Kommunfullmäktige


Ordförande: Stig Adolfsson (S)
1:e vice ordförande: Sören Norrby (M)
2:e vice ordförande: Janet Åkesson (S)

Kommunstyrelsen


Ordförande: Britt-Marie Johansson (S)
Vice ordförande: Johan Birath (S)

Byggnadsnämnd


Ordförande: Arne Karlsson (S)
Vice ordförande: Tore Sjö (S)

Kultur- och turismnämnd


Ordförande: Mikael Palm (S)
Vice ordförande: Lena Wennerqvist (S)

Miljönämnd Boxholm-Mjölby


Vice ordförande: Stig Adolfsson (S)

Utvecklingsutskott


Ordförande: Britt-Marie Johansson (S)
1:e vice ordförande: Johan Birath (S)
2:e vice ordförande: Rolf Stenward (M)

Barn- och utbildningsutskott


Ordförande: Hans Sjögren (S)
1:e vice ordförande: Janet Åkesson (S)
2:e vice ordförande: Åke Carlsson (M)

Socialutskott


Ordförande: Ann-Marie Flink (S)
1:e vice ordförande: Helena Stålhandske (S)
2:e vice ordförande: Sören Norrby (M)

Valnämnd


Ordförande: Per-Gunnar Sundgren (S)
Vice ordförande: Solveig Agnevik (C)

Kommunrevisorer


Ordförande: Per-Arne Löfving (C)
Vice ordförande: Gunnar Andersson (S)