Gå till innehåll

Resekort till ungdomar på gymnasieskolan samt gymnasiesärskolan hösten 2022

Från och med denna höst ansvarar hemkommunerna för beställning av resekort till elever på gymnasieskolan samt gymnasiesärskolan. I Boxholms kommun har vi detta år gjort en automatisk beställning av resekort till dem som ska börja på gymnasiet i höst samt till dem som ska fortsätta i årskurs 2, 3 eller 4 på gymnasiet.

För elever i årskurs 1 innebär detta att ett resekort kommer att skickas hem till skolstart om man inte har fått ett från Stenbockskolan sedan tidigare, då kommer det automatiskt att laddas på ett nytt läsår på det resekort man redan har.

För elever i årskurs 2-4 på gymnasieskolan/gymnasiesärskolan kommer de resekort man har haft hittills att laddas på med ett nytt läsår och ni får därmed inga nya resekort.

Samtliga resekort gäller numera i hela länet samt i Tranås och ni kan åka fritt vardagar mellan klockan 05.00-19.00