Remiss Leader Folkungaland

Lämna dina synpunkter senast 15 september

Boxholms kommun deltar i Leader Folkungaland med syftet att utveckla kommunen. Du har möjlighet att lämna dina synpunkter på remissen om strategin, för nya perioden, fram till 15 september.

Remissversionen av strategin och ett formulär för synpunkter finner du på nedan länk:

www.leaderfolkungaland.se/strategi/remiss/