Region Östergötland

Från den 1 januari 2015

Från den 1 januari 2015 arbetar Landstinget i Östergötland under det nya namnet, Region Östergötland, och med ett bredare uppdrag att utveckla hälso- och sjukvård samt stärka Östergötlands attraktionskraft. Läs mer www.regionostergotland.se