Ökad befolkning

Ökat med 44 personer

Enligt SCB:s statistik har befolkningen i Boxholms kommun under år 2014 ökat med 44 personer. Boxholms kommun har 5 322 invånare vid årsskiftet 2014/2015.