Ny kommunstyrelseordförande

Britt-Marie Johansson från och med årsskiftet.

Britt-Marie Johansson (S) blir ny ordförande för kommunstyrelsen i Boxholms kommun. Hon efterträder Per-Arne Larsson (S) vid årsskiftet. Detta är ett fyllnadsval mandatperioden ut. Beslutet togs enhälligt 21 maj efter överläggningar under våren.