Ny förskola i Boxholm

Barnafödandet ökar

För att kunna tillgodose behovet av förskoleplatser har en helt ny förskola öppnat i Boxholm.

På fyra år har Boxholm gått från tio förskoleavdelningar till 15 vilket är en kraftig ökning. Den nya förskolan som har öppnats heter Mjölnarkullens förskola och ligger granne med Boxholms kyrka intill Bjursdalen. Den ersätter de nu nedlagda förskolorna Gullvivan och Bjursdalen som hade två avdelningar var. Mjölnarkullens förskola har en kapacitet för totalt 100 förskolebarn fördelade på 5 avdelningar.