Nyföretagarcentrum Västra Östergötland

Samarbetsavtal med Boxholms kommun

För att förstärka nyföretagarrådgivningen har Boxholms kommun tecknat ett samarbetsavtal med Nyföretagarcentrum Västra Östergötland, läs mer.