Nyföretagandet ökar

Boxholm på andra plats i Östergötland

Enligt en undersökning av Nyföretagarcentrum har nyföretagandet ökat i Boxholms kommun med +10% första halvåret 2013 i jämförelse med motsvarande period 2012. Detta placerar Boxholm på andra plats i Östergötland, läs mer.