Ny avfallsförordning

Påverkar företagare

Ny avfallsförordning har trätt i kraft som bland annat innebär utökad anteckningsskyldighet och krav på rapportering till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Detta gäller för de flesta yrkesmässiga verksamheter som producerar farligt avfall.

Uppgifter om det farliga avfallet ska antecknas innan det transporteras bort från verksamheten. De antecknade uppgifterna ska senast två arbetsdagar efter att anteckningen är gjord rapporteras till avfallsregistret. Rapportering av farligt avfall gäller från och med den 1 november 2020.

Från och med januari 2022 kommer en sanktion vara kopplad till regelverket och innebära att den som inte rapporterar in till Naturvårdsverket riskerar att drabbas av en miljösanktionsavgift.

Vanliga frågor och svar

Naturvårdsverket har besvarat de vanligaste frågorna kring de nya reglerna och det nya avfallsregistret.

Frågor och svar om nya avfallsregistret för farligt avfall

Mer information

Läs mer om det nya sättet att rapportera farligt avfall på Naturvårdsverkets hemsida