Nya rutiner för utbetalning

Kommunala bidrag och stöd till föreningar

Kommunen inför nya rutiner för utbetalningar från och med 2016 vad gäller eventuella kommunala bidrag och stöd till föreningar. Detta för att säkerställa att pengarna kommer till rätt mottagare. Innehavaren till ett bankkonto går inte att kontrollera och ekonomiavdelningen kan därför inte veta om utbetalningen kommit till rätt mottagare.

De nya rutinerna innebär att överföring endast görs till bank- eller plusgiro. Saknas detta görs utbetalningen via en utbetalningsavi. Utbetalningsavin får sedan lösas in hos bank eller bankombud. De nya rutinerna gäller från och med 2016-01-01.