Närtrafik

Ny beställningstrafik

Den 20 juni introduceras ett nytt koncept - Närtrafik. Närtrafiken finns för boende såväl som för besökare till områden där det saknas vanlig linjetrafik. Närtrafik kan beställas till och från alla adresser som har mer än 2 km till närmaste hållplats.

En resa i Närtrafiken kan göras på vardagar mellan klockan 09.00-12.30 och 17.00–21.00 samt på lördagar kl. 09.00-15.00. Detaljerad information om trafikförändringar som sker i respektive område/kommun samt om det nya konceptet Närtrafik finns på Östgötatrafikens webbplats.

För övrig information kontakta Beställningscentralen 0771-711020.

Läs mer på ostgotatrafiken.se