Näringslivet satsar i Boxholm

Investeringar för 51 miljoner kr invigda vecka 48
E.ON invigde en ny biobränslepanna 29 november. En investering på 40 miljoner kronor. E.ON levererar värme till sågverket Rörvik Timber som är den största kunden. Fjärrvärme levereras även till fastigheter i Boxholm. Läs mer.

Boxholm Stål invigde 30 november en modernisering av produktionslinjen för 11 miljoner kronor.