Mobiltäckning

Brister i Malexanderområdet

En skrivning angående brister i mobiltäckning i Malexanderområdet har skickats till Post- och telestyrelsen.

Skrivning till Post- och telestyrelsenPDF

Svar enligt nedan från Post- och telestyrelsen har mottagits 2014-09-11

Svar Post- och telestyrelsenPDF