Mjölby, Boxholms och Ödeshögs kommuner i gemensam miljönämnd

Från och med 1 januari 2021

Miljönämnden har utökats med en tredje kommun, Ödeshög. Det innebär att Mjölby, Boxholms och Ödeshögs kommuner från och med den 1 januari 2021 samverkar i en gemensam miljönämnd.

Som värdkommun är Mjölby kommun arbetsgivare för miljökontorets personal. Miljökontoret har sin huvudsakliga placering i Mjölby kommun. Personal kommer även att finnas på plats i Boxholm och Ödeshög, efter behov och önskemål.

Miljökontoret i Mjölby kommun samordnar kommunernas resurser och koordinerar handläggningen. Miljönämnden blir gemensam tillsyns- och prövningsmyndighet i frågor som rör:

  • Miljöbalken (ej prövning av strandskyddsdispenser)
  • Livsmedelslagstiftningen
  • Smittskyddslagen
  • Skyddsåtgärder i solarier samt miljöövervakning av joniserande strålning/gammastrålning (Strålskyddslagen)
  • Tillsyn av rökfria miljöer (Lag om tobak och liknande produkter)