Gå till innehåll

Merparten av restriktionerna tas bort den 9 februari

De flesta pandemirestriktioner och allmänna råd tas bort från och med 9 februari. Det gäller bland annat deltagarbegränsningar, vaccinationsbevis och krav på avstånd mellan sällskap. Vissa råd och rekommendationer kommer dock fortfarande finnas kvar.

Vissa råd och rekommendationer finns fortsatt kvar. Det gäller bland annat särskilda råd till ovaccinerade och att alla som får symtom på covid-19 bör stanna hemma och undvika kontakt med andra. Nedan följer information från krisinformation.se (krisinformation för Svenska myndigheter) om vad som gäller från och med 9 februari.

Exempel på restriktioner som tas bort 9 februari:

 • Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, mässor och privata sammankomster. Detta kräver dock beslut av regeringen.
 • Den tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Den innefattar bland annat deltagarbegränsningar, krav på avstånd mellan sällskap, vaccinationsbevis samt att serveringsställen ska stänga klockan 23.

Allmänna råd och rekommendationer som upphör 9 februari:

 • Rådet om munskydd vid trängsel i kollektivtrafiken
 • Rådet om att arbeta hemifrån. Återgången bör dock ske successivt, enligt Folkhälsomyndigheten.
  Mer information om den successiva återgången till den fysiska arbetsplatsen för medarbetare i Boxholms kommun kommer inom kort.
 • Rådet till föreningar för kultur, idrott och fritid att avstå från att arrangera cuper och läger inomhus.
 • Rekommendationen om delvis distansundervisning vid utbildning av vuxna.

Råd och rekommendationer som ligger kvar efter 9 februari:

 • Alla som är över 12 år bör vaccinera sig så snart som möjligt.
 • Stanna hemma och undvik kontakt med andra om du har symtom som kan vara covid-19.
 • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.
 • För att skydda de mest sårbara bör riskreducerande åtgärder inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen finnas kvar.

Obs! Den 1 april kommer de flesta kvarvarande åtgärder tas bort eller anpassas, enligt regeringen. Rådet om att vaccinera sig och särskilda rekommendationer för hälso- och sjukvården kommer dock att ligga kvar.

Läs mer

Aktuellt läge i Boxholms kommun
Regeringen: ”Merparten av restriktionerna mot covid-19 tas bort den 9 februari 2022”
Folkhälsomyndigheten: ”De flesta åtgärder mot covid-19 upphör den 9 februari”
Krisinformation.se: ”Restriktioner tas bort 9 februari”